سر خط خبرها

دکتر رئیسی رئیس جمهور: باید همه فرآیند‌ها با نگاه تحول‌آفرین مورد بازاندیشی واقع شوند

بعد از ۴۰ سال باید روحیه تحول‌گرایی داشته باشیم. تحول باید شناختی و منجر به نگاهِ تحولی باشد. باید در فرآیندها تحول ایجاد شود ...

دکتر رئیسی رئیس جمهور: باید همه فرآیند‌ها با نگاه تحول‌آفرین مورد بازاندیشی واقع شوند

بعد از ۴۰ سال باید روحیه تحول‌گرایی داشته باشیم. تحول باید شناختی و منجر به نگاهِ تحولی باشد. باید در فرآیندها تحول ایجاد شود. باید همه فرآیند‌ها مورد بازاندیشی واقع شوند. بعضی از فرآیند‌ها ها موجب مشکلات جدی شده‌اند. بعضی از فرآیندها مردم را ناامید می‌کنند. . بعضی از فرآیندها موجب عقب‌گرد و رنج انسان می‌شوند. در واقع این نیروهای تحول‌خواه هستند که می‌توانند گره‌ها را باز کنند.

نظرات ارسال نظر