سر خط خبرها

سید حسن خمینی: جمهوری اسلامی خلافت نیست. ما یک دولت-ملت در دنیا هستیم

مهمترین ویژگی اندیشه سیاسی امام آوردن چیزی به نام «رأی» به حوزه تقنین و مشروعیت بخشی به حکومت است. اطلاق در بحث ولایت فقیه نسبت به احکام اولی است، نه نسبت به قانون اساسی ...

سید حسن خمینی : جمهوری اسلامی خلافت نیست! ما یک دولت-ملت در دنیا هستیم .اصل ریشه تفکر انقلاب بر این است که مشروعیت حکومت ها به آراء مردم است. بر همین اساس، تعبیر امام مبنی بر «میزان رأی ملت است» یک تعبیر ساده انگارانه نیست.

مهمترین ویژگی اندیشه سیاسی امام آوردن چیزی به نام «رأی» به حوزه تقنین و مشروعیت بخشی به حکومت است. اطلاق در بحث ولایت فقیه نسبت به احکام اولی است، نه نسبت به قانون اساسی؛ نسبت به قانون اساسی فرض ایشان بر این است که با رأی پدید آمده است.

امام تاریخی امام دیروز است که باید از او دفاع و یا آن را تبیین کرد، اما امام صاحب مکتب، امام فردا است و ما از او آینده را می شناسیم. «مردم سالاری» به معنای اینکه رأی مردم تأثیر مستقیم در مشروعیت دارد، از ارکان اندیشه امام است.

 

نظرات ارسال نظر