سر خط خبرها

رهبر انقلاب: بدون آزادی فکری، پیشرفت فکری امکان‌پذیر نیست/ در سلاح تبیین بایستی سخن نو گفته بشود

رهبر معظم انقلاب اسلامی: یک رکن قدرت ملّی، علم و فنّاوری است. یک رکن، فکر و اندیشه‌ورزی است. دارای فکر بودن فرق می‌کند با دارای علم بودن؛ باید فکر باشد. این آزاد‌فکری ...

رهبر انقلاب: بدون آزادی فکری، پیشرفت فکری امکان‌پذیر نیست/ در سلاح تبیین بایستی سخن نو گفته بشود

رهبر معظم انقلاب اسلامی: یک رکن قدرت ملّی، علم و فنّاوری است. یک رکن، فکر و اندیشه‌ورزی است. دارای فکر بودن فرق می‌کند با دارای علم بودن؛ باید فکر باشد. این آزاد‌فکری که ما شعارش را می‌دهیم و هر کس شعارش را بدهد ما قبول می‌کنیم، اثرش همین پیشرفت فکری است.

 یعنی اگر پیشرفت فکری نباشد، علم و مانند اینها هم اگر گیر یک ملّتی بیاید، به دردش نخواهد خورد.

فکر باید کار کند، حرکت کند و پیشرفت داشته باشد در مجموعِ ملّت، که این هم جز با آزادی فکر اصلاً امکان‌پذیر نیست.

یعنی بدون آزادی فکری، پیشرفت فکری امکان‌پذیر نیست. درسلاح تبیین یک بخش نرم‌افزاری مهمّی دارد؛ در اینجا بایستی نوآوری صورت بگیرد، بایستی سخن نو گفته بشود و شیوه‌ی نو در بیان ذکر بشود. 

 

نظرات ارسال نظر