سر خط خبرها

حوزه رسمی و فربه قم؛ نامأنوس با اولویت‌ها

ساختار حوزه علمیۀ رسمیِ فربه در قم دلمشغول دو قطبیِ انقلابی و سکولار، ناتوان در فهم اولویت‌هایِ نظام جهانی است و با دیپلماسی مبتنی بر الاهیات نامأنوس است ...

حوزه رسمی و فربه قم؛ نامأنوس با اولویت‌ها

ساختار حوزه علمیۀ رسمیِ فربه در قم دلمشغول دو قطبیِ انقلابی و سکولار، ناتوان در فهم اولویت‌هایِ نظام جهانی است و با دیپلماسی مبتنی بر الاهیات نامأنوس است

مهدی نصیری مدیرمسؤول سابق کیهان

@Mnasiri۱۳۴۲

خبر حضور رهبر کاتولیک های جهان در نجف اشرف

به معنای سبقت حوزۀ سنتی نجف از حوزه مدرن قم

در فهم اولویت های جهانی و بکارگیری دیپلماسی الهیاتی است.

حوزه رسمی و فربه قم، همچنان دلمشغول دوقطبی انقلابی و سکولار در درونِ خویش است.

#مهدی_نصیری

#مدیر_مسؤول_سابق_کیهان

#حوزه_رسمی_و_فربه_ قم

#ساخت‌شناسی_فلسفه_علم_و_دین_در_ایران

کانال تلگرامی ساختارهای ایرانی

@Iranianstructures

 

 

نظرات ارسال نظر