سر خط خبرها

دکتر حشمت‌الله فلاحت‌پیشه: کشور ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی که در آن قرار دارد، نمی‌تواند با جهان در حالت قهر دائم به سر ببرد

هیچ کشوری در جهان به اندازه ایران گرفتار تابوهای سیاسی نیست. تابوها، مجموعه عقاید و تصمیماتی را شکل می‌دهند که پس از مدتی مانند سنگ شده و به بت تبدیل شده‌اند و در نهایت مانع هرگونه تغییر در کشور می‌شوند ...

دکتر حشمت‌الله فلاحت‌پیشه: کشور ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی که در آن قرار دارد، نمی‌تواند با جهان در حالت قهر دائم به سر ببرد

تحلیلگر روابط بین‌الملل

گفت وگو با: آرمان ملی

هیچ کشوری در جهان به اندازه ایران گرفتار تابوهای سیاسی نیست. تابوها، مجموعه عقاید و تصمیماتی را شکل می‌دهند که پس از مدتی مانند سنگ شده و به بت تبدیل شده‌اند و در نهایت مانع هرگونه تغییر در کشور می‌شوند.

کسانی که در دل این تابوها رشد کرده‌اند و ذهن آنها آمیخته‌ای از این جزمیت‌های ناشی از تابوهاست، گرفتار یک دور باطل شده‌اند و نمی‌توانند تحولات اساسی در کشور ایجاد کنند.

در شرایط کنونی کشور نیازمندِ راهبردی است که بتواند در چنین فضایی تابوشکنی کند. چنین راهبردی باید اقدامات متهورانه و جدی برای تغییر انجام بدهد و به شعارهایش عمل کند.

بسیاری از افراد در کشور که در دوران انتخابات شعارهای مختلفی مطرح می‌کنند به محض اینکه مثلاً به ریاست‌جمهوری می‌رسند محافظه‌کار می‌شوند و گرفتار ساختارهایی هستند که اسیر جزمیت‌هاست. در شرایط کنونی ما نیازمند سیاستمداران جسوری هستیم که وارد فضای انتخابات شوند.

بدون‌تردید اگر چنین افرادی وارد انتخابات نشوند کسانی در انتخابات حضور پیدا خواهند کرد که تنها چند سال دیگر عمر کشور را به هدر خواهند داد.

این تابوها با چند ژست تبلیغاتی و شعارهای انتخابات از بین نمی‌روند. برخی از سیاستمداران کشور برای شکل‌گیری این تابوها و جزمیت‌ها، زحمت‌ها کشیده‌اند و مشتقت‌های زیادی را متحمل شده‌اند. به همین دلیل حاضر نیستند به راحتی آنها را کنار بگذارند.

به همین دلیل در شرایط کنونی ما نیازمند سیاستمدارانی هستیم که در درجه نخست توسعه کشور برای آنها دارای اهمیت باشد. توسعه باید به یک گفتمان غالب در کشور تبدیل شود.در چنین شرایطی نیز هیچ مانعی نباید در مسیر توسعه کشور قرار بگیرد.

جمهوری خلق چین کشوری بود که تندترین مواضع را نسبت به سرمایه‌داری داشته است با این وجود در زمینه تجارت جهانی و گردش سرمایه هیچ مانعی را ایجاد نکرده است. این کشور تلاش کرده در قامت نظام سرمایه‌داری عمل کند و در نهایت به رقیب دنیای سرمایه‌داری تبدیل شود.

ایران نیز در چشم‌انداز بیست ساله خود به دنبال این بوده که به قدرت اول منطقه خاورمیانه تبدیل شود. این اتفاق نیز باید با تعامل سازنده با کشورهای منطقه و جهان رخ می‌داد. این در حالی است که بخش‌های مهمی از این رویکرد محقق نشده است.

امروز که شرایط مناسبی برای تعامل با جهان به وجود آمده باید از دشمن‌سازی پرهیز و دشمنی‌های گذشته را تعدیل کرد.

ما نیازمند رئیس‌جمهوری هستیم که در درجه اول از تصاعد و گسترش بحران جلوگیری کند و از هر فرصتی برای تنش‌زدایی بهره ببرد. تنش‌زدایی به مــعنای تـــرس نیست.

ما باید بپذیریم در دنیای امروز کشورها اصل را بر تنش‌زدایی می‌گذارند، نه تنش‌آفرینی. کشور ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی که در آن قرار دارد، نمی‌تواند با جهان در حالت قهر دائم به سر ببرد. به همین دلیل باید فضا را به سمت کاهش تحریم‌ها و تنش‌ها پیش برد.

#دکتر_حشمت_الله_فلاحت‌پیشه

#ایران_گرفتار_تابوهای_سیاسی

کانال دو پیوست ساختارهای ایرانی

@Iranianstructures۲

 

 

 

نظرات ارسال نظر