سر خط خبرها

توئیترهای ساختاری: جامعۀ ایران دچار انسداد فکری است، چون بحث‌های تئوریک و فلسفی را خودِ حکومت انجام می‌دهد. اصحابِ اندیشه و دانشگاهیان در حاشیه و معطل‌اند

پشت صحنه پیاده کردن آدم‌ها از قطار انقلاب، نفوذی‌های آگاهی هستند که از ساده‌گی برخی دوستان سوء استفاده می‌کنند.

توئیترهای ساختاری: جامعۀ ایران دچار انسداد فکری است، چون بحث‌های تئوریک و فلسفی را خودِ حکومت انجام می‌دهد. اصحابِ اندیشه و دانشگاهیان در حاشیه و معطل‌اند

 

عزت الله ضرغامی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

@Zarghami_ez

مهم‌ترین دلیل انسداد‌ فکری در جامعه،

حکومتی کردن بحث‌های تئوریک و فلسفی است.

پشت صحنه پیاده کردن آدم‌ها از قطار انقلاب،

نفوذی‌های آگاهی هستند که از ساده‌گی برخی دوستان سوء استفاده می‌کنند.

#عزت_الله_ضرغامی

#عضو_شورای_عالی_انقلاب_فرهنگی

#جامعه_ایران_دچار_انسداد_فکری_است

کانال تلگرامی ساختارهای ایرانی

@Iranianstructures

 

 

 

نظرات ارسال نظر