سر خط خبرها

ما در حال دور شدن از جهان تحت سلطۀ آمریکا به جهانی که نه فقط چین که سایر کشورها هم در حال رشد هستند

ما داریم از یک مرحله انتقال بزرگ عبور می کنیم، به این دلیل که یک نظم قدیمی در حال تغییر است. ما بطور همزمان در بسیاری از حوزه‌ها در حال حرکت هستیم ...

●ما در حال دور شدن از جهان تحت سلطۀ آمریکا به جهانی که نه فقط چین که سایر کشورها هم در حال رشد هستند

فرید زکریا: نویسنده و تحلیلگر سیاسی در آمریکا

گفت و گو با یورو نیوز

 ما داریم از یک مرحله انتقال بزرگ عبور می کنیم، به این دلیل که یک نظم قدیمی در حال تغییر است. ما بطور همزمان در بسیاری از حوزه‌ها در حال حرکت هستیم.

ما در حال انتقال به سیستمی در آینده هستیم که زنان کاملاً با مردان  برابرند.

ما این جهان را به شیوه‌ای فراگیرتر، متنوع‌تر، بسیار نوآورانه و پربارتر خواهیم دید.

دموکراسی آمریکایی در برابر ترامپ دوباره خود را تحکیم بخشیده و پیروز شده است. می دانم که همه چیز بسیار بهم ریخته است و خشم زیادی وجود دارد و تنش‌های زیادی هم داریم.

بسیاری احساس می‌کنند که به شدت با هم اختلاف نظر دارند. چالش این بود که آیا این موضوع در چارچوبی دموکراتیک حل خواهد شد؟ پاسخ مثبت است و ما به جلو می رویم.

#ساخت‌شناسی_نظام_بین‌الملل

متن کامل در:

@Iranianstructures۲

کانال تلگرامی ساختارهای ایرانی

@Iranianstructures

 

 

 

نظرات ارسال نظر