سر خط خبرها

ساختارهای کشور چنین چیزی را نخواهند پذیرفت که چهارچوب‌های قواعد دموکراسی را کنار بگذاریم و نظامی‌گری را دنبال کنیم

برخی از اصلاح‌طلبان مطرح کردند که در این مقطع برای پیشرفت امور یک نظامی مد نظر قرار بگیرد و از او پشتیبانی شود تا او بتواند مسائل کشور را حل کند...

ساختارهای کشور چنین چیزی را نخواهند پذیرفت که چهارچوب‌های قواعد دموکراسی را کنار بگذاریم و نظامی‌گری را دنبال کنیم

عباس سلیمی نمین: مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران

خبرآنلاین 

برخی از اصلاح‌طلبان مطرح کردند که در این مقطع برای پیشرفت امور یک نظامی مد نظر قرار بگیرد و از او پشتیبانی شود تا او بتواند مسائل کشور را حل کند.

سؤال این است آیا قانون هم اجازه می دهد یک نظامی کاندیدا شود؟ بله می‌تواند اما آیا به عنوان نظامی می آید ؟

بحث نظامیان یک بحث غلطی است که برخی مطرح کردند که اکنون دورانی است که نظامی باید بیاید. گویا دیگر کشور بر اساس دموکراسی اسلامی قابل اداره نخواهد بود و نظام اسلامی به بن بست خورده و باید دیگر دموکراسی را کنار گذاشتند و نظامی گری را در کشور دنبال کرد، خیر اصلا چنین چیزی مطرح نیست.

 در شرایط جنگ بعضی ها مایل بودند که یک شخصیت نظامی هم امور اداری کشور را به عهده داشته باشد هم امور جنگ را در دست داشته باشد، اما امام هرگز نپذیرفت، رهبری هم اکنون نمی پذیرند.

#عباس_سلیمی_نمین

کانال تلگرامی ساختارهای ایرانی

@Iranianstructures

 

 

نظرات ارسال نظر