سر خط خبرها

ایران: آمریکاپرستی و آمریکاستیزی، دیدگاه مردم چیست ؟ آیا هیچ آئین سومی وجود ندارد؟

آمریکا یک کشور خارجی در یک قاره دور نیست. آمریکا مسئله زندگی ماست و در خانه، بازار، مدارس، مساجد و حتی سر سفره غذای ما هم حضور دارد. باورهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ...

ایران: آمریکاپرستی و آمریکاستیزی، دیدگاه مردم چیست ؟ آیا هیچ آئین سومی وجود ندارد؟

اسفندیار خدایی، دکترای مطالعات آمریکا، دانشگاه تهران

آمریکا یک کشور خارجی در یک قاره دور نیست. آمریکا مسئله زندگی ماست و در خانه، بازار، مدارس، مساجد و حتی سر سفره غذای ما هم حضور دارد. باورهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و دینی ما در مخالفت یا همراهی با آمریکا تعریف می شود: برخی آمریکا را خدا می دانیم و برخی شیطان می شماریم و بین این دو، هیچ آئین سومی وجود ندارد. رسانه، هنرمند، ورزشکار، دانشمند و حتی مسئول ما نیز به این دو آئین تقسیم می شوند. ما حتی همه کشورها را با همین معیار تقسیم می کنیم.

آمریکاپرستان، آمریکا را مدینه فاضله می خوانند و همه رفتارهای آمریکا را منطقی می شمارند و تحسین می کنند. آنها به قدرت و فرهنگ آمریکایی ایمان دارند و به آنچه غیر آمریکایی است به دیده تحقیر می نگرند. از سوئی، آمریکاستیزان آمریکا را شیطان بزرگ می خوانند و ریشه همه بدبختی ها را آمریکا می پندارند. اگر ویروس کرونا جهان را مبتلا می سازد، با قاطعیت انگشت اتهام را به سمت آمریکا نشانه می روند که چون این ویروس از شهر مقدس قم وارد شده است پس کار آمریکاست تا قلب جهان تشیع را هدف بگیرد.

این دو گروه با عینک آمریکایی به دنیا نگاه می کنند. آنها معتقدند که کارهای آمریکا طبق برنامه و حساب و کتاب است. هر دو آمریکا را آنقدر بزرگ می دانند که هدف زندگی را در مبارزه با آمریکا و یا آمریکاپرستی خلاصه می کنند، یکی آمریکا را شر مطلق و دیگری خیر مطلق می داند.

آمریکاپرستان معتقدند، اگر آمریکا کاری می کند که به ظاهر خوب نیست، عیب از ماست که دقت نمی کنیم. اگر در جنگ جهانی دوم آمریکا بر سر مردم ژاپن بمب اتم انداخت، بهترین کار ممکن بود، چون جلوی خونریزی بیشتر را گرفت. اگر آمریکا ایران را تحریم می کند، این به نفع ایران و جهان است، آنها از تحریم ایران خوشحال هم می شوند. همه کارهای آمریکا از روی حساب و کتاب است و اشتباهی در کار نیست.

آمریکاستیزان ایمان دارند که آمریکا شیطان بزرگ است و بجز شر و پلیدی از او نشاید. هر کجا وارد شده، بجز جنگ و فساد و فقر نداشته است.

اما در مقابل آمریکاپرستان معتقدند دوستان و متحدان آمریکا مثل ژاپن و آلمان و کره جنوبی و ترکیه و عربستان و قطر، روزگار بهتری از دوستان چین و روسیه مثل کره شمالی، سوریه، ونزوئلا و ایران دارند. در پاسخ، آمریکاستیزان توضیح می دهند که این کشورها نوکران و مستعمره آمریکا هستند و از خود استقلال ندارند. همین روحیه آمریکاستیزی کاری کرد که ایران در زمان امضاء برجام موشکی شلیک کرد که مرگ بر یکی از متحدان آمریکا بر آن نوشته شده بود، و با قایق های موتوری خود در خلیج فارس عرصه را بر دولت اوباما تنگ کرد و فقط بعد از به قدرت رسیدن ترامپ، قایقها را جمع کرد.

آمریکاپرستان معتقدند ما در مقایسه با آمریکا هیچ نیستیم؛ مشتی مردم بی فرهنگ، مغرور و افراطی هستیم که هیچ خدمتی به بشر نکرده ایم. تمدن بشری هر چه دارد از نبوغ علمی، فرهنگ غربی دارد. دین ما، اقتصاد ما، مراکز علمی ما، سیاست و ارتش ما، در مقابل آمریکا حرفی برای گفتن ندارد. باید به آمریکا اعتماد کنیم و پیرو الگوی آمریکایی باشیم. آنها برای این واقعیت پاسخی ندارند که توسعه در هر جامعه ای باید متناسب با فرهنگ، دین و تاریخ و جغرافیا و ظرفیتهای آن جامعه باشد.

در مقابل، آمریکاستیزان می گویند آنچه غرب و آمریکا ادعا می کند پوچ است و گمراهی و فقط مائیم که شیطان آمریکا را می شناسیم و در مقابل آن به رقابت ایستاده ایم. آنها جواب نمی دهند که تاکنون در این جدال چه ضرباتی به آمریکا زده اند و در مقابل آمریکا تاکنون با تحریمها و دخالتهای خود چند صد میلیارد دلار به ما ضربه زده است ؟

واقعیت این است شاید آمریکاپرستان و آمریکاستیزان بخشی از حقیقت را درباره آمریکا بگویند اما شاید هیچکدام برای تصمیم خود نظر ملت ایران را نپرسیده اند. کافی است با مردم کوچه و بازار این دیار هم کلام شویم. آنها خوبیها و بدیهای آمریکا را بهتر از سیاستمدارانشان می شناسند. هنوز تبلیغات این دو گروه نتوانسته است مردم  را به افراط و تفریط درباره آمریکا و جهان بکشاند./متن تلخیص شده است. متن کامل در : مجله تخصصی مطالعات آمریکا

نکته : روحیه دوگانه در برخورد با آمریکا وقتی در میان مسؤولان کشور باشد -که هست و از آن گریزی نیست- آسیب­زا­تر است. راهی که کشور با گروهی از مسؤولان طی می کند و میلیاردها دلار هزینه دارد، در گروه دیگری که نظر دیگری در خصوص آمریکا دارند اشتباه است و تداوم نمی یابد. به یان ترتیب این دوگروه مدام باید طرحهای هم را رصد و احیاناً خنثی کنند.

کانال تلگرامی ساختارهای ایرانی

@Iranianstructures

https://t.me/s/Iranianstructures?before=۱۰۲

 

نظرات ارسال نظر