سر خط خبرها

کانال تلگرامی ساختارهای ایرانی

نگاه ساختارگرا به هویت تاریخی و معاصر ایران...

کانال تلگرامی ساختارهای ایرانی

نگاه ساختارگرا به هویت تاریخی و معاصر ایران

پذیرش نقطه نظرات ( پرداخت حق تألیف ، گردآوری یا ترجمه)

پاسخ به پرسش ها از سوی اساتید محترم دانشگاهی و حوزوی

کانال تلگرامی ساختارهای ایرانی

Iranianstructures@

آدرس در اینترنت : 

https://t.me/s/Iranianstructures?before=۱۰۲

t.me/s/Iranianstructures?before=۱۰۲

 

نظرات ارسال نظر