سر خط خبرها

در حاشیه کرونا در ایوان / بهداشت محیط در ایوان نیازمند تلاش بیشتر

همه از آمار انتشار ویروس کرونا در شهرستان های استان ایلام خبر¬دار هستند و استاندار محترم، نماینده ویژه خود در امور ایوان را به جهت وضعیت خاص بیماری منصوب کرده اند. گرچه به لحاظ علمی ...

در حاشیه کرونا در ایوان / بهداشت محیط در ایوان نیازمند تلاش بیشتر

همه از آمار انتشار ویروس کرونا در شهرستان های استان ایلام خبر­دار هستند و استاندار محترم، نماینده ویژه خود در امور ایوان را به جهت وضعیت خاص بیماری منصوب کرده اند. گرچه به لحاظ علمی و اپیدمیولوژیِ ­­­بیماری،  به دلایل و فاکتورهائی متعدد و پایه ای واصلی برای این وضعیت می توان اشاره نمود، اما بی شک ، "بهداشت محیط" هم مسأله­ای سرنوشت ساز و پیش برنده در گسترش بیماری های عفونی است . متأسفانه مؤلفه اخیر در شهر ایوان وضعیت مناسبی ندارد.

در یکی از هفته های گذشته _ اوائل بهمن ماه_ در صبح یک روز جمعه که مسیری یک کیلومتری در خیابان شهید چمران طی می نمودم ، به وضوح کانون­های تقریباً ۲۰ تا ۳۰ متر مربعی و در این مسیر حدود ۷ کانونِ زباله، قابل دیدن بود، به طوری که مشاهدات نشان می داد که این زباله ها برای روزهای متمادی است که در محل هستند و یا به درستی حمل نشده اند .

تقریباً اگر با همین معیار و خط­کش بتوان جلو رفت و در هر چندصدمتر خیابان در این شهر بین یکصد تا دویست  مترمربع زباله ، رها شده باشد، چشم اندازِ وسعت جمعی نقاط کانونی زباله مشخص می شود .

بی تعارف، اینجا و در برخی نقاط، تقریباً رهاشدن زباله درمحیط امری معمولی شده است و قباحت لازم را ندارد. همچنین شاید مسؤولان هم حساسیت خود را از دست داده اند. فعلاً هم در نتیجه این امر در ماههای گذشته و دلایل دیگری که کارشناسان بهتر می توانند احصاء نمایند، این وضعیت خاص را داریم.

به نظر می رسد این روز ها ایوان علاوه بر رعایت مطلق قرنطینه خانگی از سوی شهروندان عزیز و عدم حضور در هرگونه گردهمائی کوچک و بزرگ و حتی خانوادگی نیازمند تقویت ساختارهای بهداشتی و  بهداشت جمع آوری زباله و ضدعفونی معابر ، خیابان ها و کوچه ها و بخصوص کانون های حساس، در مقیاس وسیع و به دفعات است.   

 

ایوان - دکتر یونس احمدی

دامپزشک عمومی

۲۱/۱۲/۹۸

نظرات ارسال نظر