سر خط خبرها

در بحث کرونا اینکه خداوند شیاطین را اذن داده و آزاد گذاشته که ما را برای یک شرایط جدید آماده کنند مدعیاتی غیر قابل داوری است

دیدگاهی بلندپروازانه وجود دارد که معتقد است که جهان پسا کرونا با تغییرات بزرگ نظیر جابجائی های بزرگ در عرصه معرفت ، اندیشه و سبک زندگی روبروست. روایتگران این دیدگاه معتقدند نظم اجتماعی موجود درحال ...

دکتر پرویز امینی : هیچ گونه شواهدی برای فروپاشی آمریکا در نتیجه تأثیرات شرایط پس از کرونا وجود ندارد

سؤال این است که این امکان های آلتر ناتیو مقبول و مشروع و پذیرفته شده عمومی به عنوان تمدن معنوی کجا هستند؟

دکتر پرویز امینی استاد دانشگاه در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم : جهان پس از کرونا مفهومی مبهم و اغواگر است و ما را دچار خطا در فهم شرایط می کند .

دیدگاهی بلندپروازانه وجود دارد که معتقد است که جهان پسا کرونا با تغییرات بزرگ نظیر جابجائی های بزرگ در عرصه معرفت ، اندیشه و سبک زندگی روبروست. روایتگران این دیدگاه معتقدند نظم اجتماعی موجود درحال فروپاشی است و نظم جدیدی شکل خواهد گرفت.

برخی نیز معتقدند ما درحال گذار از یک تمدن مادی به معنوی هستیم. اما سؤال این است که این امکان های آلتر ناتیو مقبول و مشروع و پذیرفته شده عمومی به عنوان تمدن معنوی کجا هستند؟

به نظر می رسد بنیادافکن دیدن رخدادها تنها در پس و پشت ذهن ما جان می گیرد که آن را می توان سندرم نمادگرائی در تفکر و فرهنگ و سیاست  نامگذاری کرد .  

هیچ معرفت شناسی در سطح جهان وجود ندارد که مدعیِ تأثیر کرونا بر ادراک افراد ازجهان باشد، یا بگوید کرونا درک من را از جهان تغییر داد. یا بپذیرد که ما در حال گذار از تمدن معنوی به مادی هستیم  و یا اینکه خداوند شیاطین را اذن داده و آزاد گذاشته که ما را برای یک شرایط جدید آماده کنند. اینگونه مدعیات غیر قابل داوری است.

اینکه کرونا منجر به تغییرات در حد جابجائی در نظام اندیشه و فکر در ساختارهای اجتماعی می شود، افسانه سرائی است. وقایع بزرگ ارادی و طبیعی موجب تحول آفرینی در معرفت و نظام اندیشه های او و یا درسبک زندگی بشر می شود.

هیچ گونه شواهدی برای فروپاشی آمریکا مانند آنچه که در شوروی اتفاق افتاد در نتیجه تأثیرات شرایط پس از کرونا وجود ندارد. چین نه تنها الان بلکه هیچ وقت یک قدر ت بزرگ و هژمون درون جهان و  نظام بین الملل نخواهد شد.  

 

کانال تلگرامی ساختارهای ایرانی

@Iranianstructures

نظرات ارسال نظر