سر خط خبرها

تغییر بزرگ در قواعد/ نشانه هائی جدی از تغییر در رابطه بین ایران و آمریکا : تغییر میدان رویاروئی و پایان معادله نه جنگ و نه صلح که چهل سال پایدار مانده بود

به گزارش ایلام نیوز اخیراً دفتر الجزیره در تهران به تحلیل تحولات جدید در روابط ایران و آمریکا پرداخته است. در این تحلیل آمده است از زمانی که ترامپ وارد کاخ ...

تغییر بزرگ در قواعد/ نشانه هائی جدی از تغییر در رابطه بین ایران و آمریکا : تغییر میدان رویاروئی و پایان معادله نه جنگ و نه صلح که چهل سال پایدار مانده بود

به گزارش ایلام نیوز اخیراً دفتر الجزیره در تهران به تحلیل تحولات جدید در روابط ایران و آمریکا پرداخته است. در این تحلیل آمده است از زمانی که ترامپ وارد کاخ سفید شد، نشانه هائی از تغییر در رابطه بین ایران و ایالات متحده پدید آمد که  پایان معادله نه جنگ و نه صلح که چهل سال پایدار مانده بود، را شکل داد.

سیاست هجومی تر آمریکا به دنبال ورود به فضای استراتژیک ایران در حوزه های برنامه های هسته ای ، موشکی ، نفوذ منطقه ای و برنامه های فضایی است.

ترور سردار سلیمانی توسط واشنگتن، به عنوان یک اقدام بی سابقه از سوی آمریکا تمام خطوط قرمز گذشته را، از میان برد. پاسخ تهران به اقدام آمریکا نیز هدف گرفتن عین الاسد با موشک و به صورت مستقیم بود، آنچه که در طول چهل سال گذشته تهران به آن فکر نکرده بود.

این تغییر بزرگ،در قواعد درگیری، نبرد بین تهران و واشنگتن را براساس ضرورت ایجاد حالت بازدارندگی جدید استوار کرد و به نظر می رسد این حالت بازدارندگی، در وهله اول حول محور جغرافیای سیاسی می چرخد. آمریکا از تهران می خواهد از نفوذ منطقه ای خود چشم پوشی کند و این به معنای امنیت ملی شکننده برای ایران است. در مقابل شعار ایران، بیرون رفتن نیروهای آمریکایی از منطقه است، که این به معنای مشروع نشان دادن هدف گرفتن حضور آمریکا در مرحله آینده است، که می تواند ضرورتا به شکل مستقیم و از طریق ایران نباشد.

این دو شعار، نمی توانند تنها با اتکا به قدرت نرم، محقق شوند و لزوماً قدرت سخت وارد میدان می شود. به این ترتیب در صورت وضعیت کنونی مرحله آینده سخت تر و خشونت آمیزتر خواهد بود. خروج رویارویی از میدان های قدیمی آن، به سمت میدانهای دیگر . در این جا به عنوان یک ذهنیت به نظر می رسد عقب نشینی ملموس از اصل مذاکره، این مقوله را در اذهان تداعی می کند که زمانی که مذاکره پایان یابد، جنگ شروع می شود، نه زمانی که صدای اولین گلوله را بشنویم.

به نظر می رسد راه حل آوردن دو کشور پای میز مذاکره، نیازمند دو امر است. قبول این نکته از سوی تهران که آمریکا از توافق هسته ای خارج شده و درخواست توافق جدیدی را دارد و پذیرش این تفکر از سوی واشنگتن که ایران هرگز بعنوان یک شکست خورده مذاکره نخواهد کرد و آمریکا باید در مورد تحریمها، امتیاز متوزان و واقعی بدهد.


 

نظرات ارسال نظر