سر خط خبرها

حال ایوان خوب نیست، ایوان را دریابید، نجنبید این شهر از قم سبقت خواهد گرفت

امین محمدی روزنامه نگار باسابقه استان : این روزها شهر کلهرنشینان استان اصلا حال خوبی ندارد، مردم خونگرم این دیار در خانه ها حبس شده و هنوز کانون ویروس در این شهر بحران زده مشخص نشده است. ایوان اگر با بسیج تمام امکانات بصورت ...

حال ایوان خوب نیست، ایوان را دریابید، نجنبید این شهر از قم سبقت خواهد گرفت

امین محمدی روزنامه نگار باسابقه استان در کانال اخبار ناب ایلام قلم نوشت :

این روزها شهر  کلهرنشینان استان اصلا حال خوبی ندارد، مردم خونگرم این دیار در خانه ها حبس شده و هنوز کانون ویروس در این شهر بحران زده مشخص نشده است. ایوان اگر با بسیج تمام امکانات بصورت کامل ضدعفونی و ویروس زدایی نشود داغهای زیادی را بر دل همه ما خواهد گذاشت  و همانند قم و گیلان و مازندران کانون اصلی بحران خواهد شد. متاسفانه عده ای هنوز باور نکرده اند که این ویروس منحوس یا می کشد یا اگر درگیرشان کند تا اخر عمر درگیر آن خواهند بود.

حضرات، مسئولین، تصمیم گیرندگان، اشتباه قم را در ایوان تکرار نکنید تا دیر نشده است ایوان را دریابید. هرچند دیگر شهرهای استان هم با خطر مواجه هستند ولی ایوان و شهر ایلام در معرض خطر بسیار جدی تری قرار داشته و باید ویژه به آنها رسیدگی شود.

#ایوان_را_دریابیم

https://t.me/akhbarenabeilam

 

نظرات ارسال نظر