سر خط خبرها

شوکران ارزشمند است و جای کار بیشتری هم دارد

در خبرها داشتیم یکی از روزنامه های کشور به بهانه حضور یک مهمان از آمریکا خواستار توقف پخش برنامه تلویزیونی شوکران شده است. ..

شوکران ارزشمند است و جای کار بیشتری هم دارد

 

در خبرها داشتیم یکی از روزنامه های کشور به بهانه حضور یک مهمان از آمریکا خواستار توقف پخش برنامه تلویزیونی شوکران شده است.

بی شک در نگرانی مدیر این روزنامه برای نظام اسلامی شکی نیست که ایشان را از بسیاری جریانات وافراد در کشور دل گران کرده است ، اما واقعیت این است که ما در جامعه، هم به افرادی مانند ایشان نیازمندیم و هم به برنامه هائی مانند شوکران و روزنامه نگار برجسته آن .

به آقای شریعتمداری می توان گفت که هر تغییری به معنای استحاله نیست که ایشان در متنی که آورده اند به آن اشاره کرده اند . اکنون در دهه پنچم از انقلاب اسلامی هستیم و اگر تصمیمات ما مبتنی بر نگاه دیروزمان و دانش  و پژوهش های گذشته است ممکن است نتوانیم به درستی مسائل جاری را رصد و تحلیل کنیم .

شبکه ۴ تلویزیون وبرنامه وزین شوکران نوعی برنامه فکری انتقادی محسوب می شود که به بحث های عمیق نخبه گرایانه منجر می شود و بی تردید در چهارچوب ساختارهای نظام جمهوری اسلامی تعریف می شود و لازم است با انرژی بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد و البته به دل نگرانی های منتقدان هم پاسخ دهد .

تلویریون محترم نیز باید به آنچنان نگرش فکری و فلسفی استواری خود را تجهیز نماید که یک سطر یادداشت ، آن رسانه ارزشمند را مجبور به توقف فعالیت های نظام مند خود ننماید .

خلاصه شوکران خودی است، دایره ذهن را باید گسترش داد . مشکل این است که نظام دینی و دموکراتیک ما از برخی کسانی که دل سوز آن هستند عمیق تر می اندیشد و گستره وسیعتری را در خود جای می دهد و ما باید باور کنیم که یک اندیشه ممکن است از من بزرگتر باشد اما در متن ساختارهای وسیع نظام برای خود جائی پیدا کند .

 

یونس احمدی

۰۴/۱۰/۹۸

نظرات ارسال نظر